Pravno obvestilo in zasebnost

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran in pripadajoče podstrani na naslovu www.krio.si (v nadaljevanju Spletišče).

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.krio.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetja Prana 3stil, d.o.o. (v nadaljevanju Lastnik; Št. reg. Vložka 1/08743/00 | Okrožno sodišče v Celju.) ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v Spletišču.

Omejitev odgovornosti

Lastnik se bo trudil za optimalno delovanje Spletišča, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo Spletišče na lastno odgovornost. Niti Lastnik, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi Spletišča ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na Spletišču ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Lastnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do Spletišča, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njegove uporabe. Lastnik ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Spletišča.

Lastnik lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na Spletišču, lahko uporabljate za vašo osebno, domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljena je uporaba in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Spletišču ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Spletišča za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Lastnik ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s Spletiščem. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Lastnika za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko Lastnik kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru redne uporabe Spletišča spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Izvensodno reševanje sporov – IRPS

Skladno z zakonskimi normativi lastnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Prana 3stil d.o.o. na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.  (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL)

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Varovanje osebnih podatkov in politika zasebnosti

Lastnik se zavezuje, da bo varoval in obdeloval posredovane osebne podatke in zasebnost uporabnikov spletišča v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP – 1. Zbrane osebne podatke bo lastnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Lastnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletišča, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu lastnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Lastnik lahko avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Prav tako je na strani aktiviran t.i. spletni pogovor (chat), ki omogoča podporo v živo, ko je operater prisoten. Preko omenjenega programa se ne zbirajo nobeni osebni podatki, razen tisti, ki jih želi posameznik sam posredovati preko omenjenega spletnega pogovora. Lastnik podatke o obiskanosti Spletišča uporablja za lastne potrebe in jih ne posreduje dalje.
Podjetje Prana 3stil, d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.
Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.
Več o piškotkih, ki se uporabljajo na tem spletišču si lahko preberete tukaj.

Uradna in pooblaščena oseba podjetja je Marko ZORKO, dosegljiva na e-naslovu: marko@prana3stil.si.

Ceniki

Cene objavljene na spletni strani so z DDV! Slike izdelkov ali storitev so lahko simbolične.
Plačila so možna z gotovino ali preko kreditne kartice na sami lokaciji kjer se izvaja terapija. Za pogodbene stranke (npr. športna društva), se lahko plačilo izvede tudi preko bančnega nakazila.

PRAVILNIK SPLETNIH NAGRADNIH IGER “KRIO.SI”

Organizator nagradnih iger je podjetje Prana 3stil, d.o.o., Opekarniška cesta 15a,  3000 Celje, DŠ: SI49919431.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi v skladu z uporabo KRIO terapije, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre. Same zdravstvene omejitve pri uporabi KRIO terapije so sicer navedene pod splošnimi pogoji uporabe.

 1. Kako sodelovati v nagradni igri

Odgovorite na nagradno vprašanje, če je le-to postavljeno in vpišite obvezne podatke (ime, e-naslov).

 1. Podelitev nagrad

Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo prvi delovni dan po koncu nagraden igre v prostorih podjetja Prana 3stil, d.o.o.

 1. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo je možen, vendar se mora o tem obvestiti organizatorja igre.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

 1. Obvestilo in dostava nagrad

Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 30 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.

 1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev (spletna stran in/ali socialna omrežja) obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 1. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 1. Uporaba osebnih podatkov

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na  facebook ( https://www.facebook.com/krioterapijacelje/ ) strani Krio terapija Celje. Seznam nagrajencev hrani podjetje Prana 3stil, d.o.o.  Opekarniška cesta 15a , 3000 Celje , DŠ: SI49919431.  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). Z sodelovanjem v nagradna igri dovoli obdelavo podatkov v oglaševalske namene.

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: Prana 3stil, d.o.o.  Opekarniška cesta 15a , 3000 Celje , DŠ: SI49919431.

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani Krio terapija Celje (https://www.facebook.com/krioterapijacelje/ ) in na spletni strani www.krio.si.